ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យវីដេអូ » ប្រតិភូសភាសហភាពអឺរ៉ុបជួបជាមួយសមាជិកសភាកម្ពុជា ដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប្រតិភូសភាសហភាពអឺរ៉ុបជួបជាមួយសមាជិកសភាកម្ពុជា ដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តនយោបាយថ្មីៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (10/31/2017 2:15:00 AM )