ទំព័រមុខ » អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា » តួនាទី-ភារកិច្ច » តួនាទី-ភារកិច្ច អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
តួនាទី-ភារកិច្ច អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (7/10/2016 7:55:03 PM )

តួនាទី-ភារកិច្ច អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា PDF

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh