ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
និស្សិតជំនាញសំណង់ស៊ីវិល សិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថាបត្យកម្មអគារវិមានរដ្ឋសភា

និស្សិតជំនាញសំណង់ស៊ីវិល សិក្សាស្វែងយល់ពីស្ថាបត្យកម្មអគារវិមានរដ្ឋសភា
និស្សិតជំនាញសំណង់ស៊ីវិល និងស្ថាបត្យកម្មនៃសាលាពហុបច្ចេក- ទេសលីហ្គីស Lea Gis
ចំនួន១០០នាក់ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មអគារវិមានរដ្ឋសភា
នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ 

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ
អចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សារលិខិតរំលែកទុក្ខ ផ្ញើជូន លោកជំទាវ​ ជួន​ គឹម និងក្រុមគ្រួសារ

សារលិខិតរំលែកទុក្ខ
ផ្ញើជូន
លោកជំទាវ​ ជួន​ គឹម
និងក្រុមគ្រួសារ

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh